Jste zde: Home » Kam pro whisky

Kam pro whisky


Ilustrační obrázek Kam pro whiskyBylo by pošetilé si myslet, že dobrou whisky koupíte kdekoli. Stejnì jako jiné ušlechtilé zboží vyžaduje péèi a znalosti, které neleží na ulici. A pøece bychom rádi, aby se nestala luxusní a nedostatkovou, protože je to nápoj pøátelství, nápoj klidných veèerù a teplého krbu.

Nakonec jsme našli a stále nacházíme pøátele, kteøí nám ve vìci whisky pomáhají, a nìkolik lahví pro své dobré zákazníky mají. Zde je jejich stále se rozšiøující seznam, øazený abecednì podle mìst. Mùžete do nìj pøispìt i vy, a dostat tak whisky i do vašeho mìsta. 

Ke každé lahvi whisky, kterou koupíte u našich pøátel, dostanete certifikát klubu, který ovìøuje pravost a kvalitu whisky v lahvi, její obvyklou chuť a vùni, a navíc je na nìm unikátní èíslo. Je to proto, že za první z nich, který obdržíte, mùžete v naší klubovnì od 1. 9. 2007 získat degustaèní sklenku zdarma (aby se vám whisky lépe pila a váš zážitek byl intenzivnìjší), za následujících pìt pak vstup na libovolnou klasickou ochutnávku zdarma.


Doporučujeme specializovaný online obchod
www.skotska-whisky.cz