Jste zde: Home » Jak Blufovat o whisky

Jak Blufovat o whisky


Jak blufovatTo, co je na whisky tak skvělé - pochopitelně kromě jejího pití - je to, že nabízí mnohem více možností k blufování než kterýkoli jiný předmět - dokonce ještě více než makroekonomika nebo víno. Víno vyvolává závist, nepřátelství a snobství, kdežto whisky vytváří družnost, kamarádství a tichou, skromnou autoritu. Makroekonomika pak vytváří Václava Klause.
Ještě donedávna si právo hovořit o whisky uzurpovali Skotové, cizinci a postarší pánové v britských klubech, následkem čehož bylo toto pole bluférům téměř nepřístupné, pokud se ovšem souhrou šťastných náhod neocitli ve společnosti Američanů, jejichž prapředkové pocházeli ze skotské Vysočiny. Takoví lidé se totiž vyznačují milým zvykem věřit bezmála všemu, včetně toho, že rodové zřízení je ku prospěchu společnosti a že sbírání mořských řas je v podstatě romantická činnost.
Svět se ovšem změnil a nastala doba, kdy whisky již není buržoazní přežitek, ale nápoj, který vás přivede do styku s roztomilými lidmi. Opravdovými laskavými lidmi. S lidmi, jako jsme my.
Stejně jako všechno hezké v životě je i whisky v podstatě jednoduchá záležitost, jíž lze s použitím tajemných narážek a odborné hantýrky změnit ve složitou a nepřístupnou vědu. Znalost whisky - stejně jako milování - v podstatě spočívá v tom, že se základní téma neustále zpestřuje nejrůznějšími obměnami. Opravdu zkušení muži mohou ostatně spojit obojí dohromady, což bývá milovníkům piva jen zřídkakdy dopřáno.
Na rozdíl od druhého zmíněného nevyčerpatelného zdroje potěšení však whisky představuje obor, v němž je rychlé střídání partnerů pouze ku prospěchu věci (v současné době se na trhu nachází přibližně 1182 druhů skotské whisky). Pokud jste na pochybách, neriskujte a nalejte si ještě jednu.
Whisky je téma zahalené závojem tajemství a starobylé tradice. Protože průměrný piják whisky o tom všem nemá ani ponětí, čeká vás jen velice málo těžké práce. Stačí si zapamatovat dvě základní pravdy o whisky:

1. Žádné dvě značky nechutnají stejně.
2. 99 procent pijáků whisky ten rozdíl mezi nimi nepozná, dokud je na něj někdo neupozorní.

Neustále tedy zdůrazňujte bod 1, zatímco budete mít na paměti bod 2, a nemůžete se splést